Blogs 
Some links to other blogs

Joel Fjordén a.k.a Will o Wisp
Personal blog of Joel Fjordén .NET Professional and the creator of the Code Style Enforcer.

www.skissblogg.se - Bläckstänk på nätet
(In Swedish) Illustrerade betraktelser av vardagens hemskheter skapade av Magnus Olofstam a.k.a Magnux.

hackerbaloo.blogspot.com - HackerBaloo
My friend Björn Carlsson that blogs about C#, .NET and programming in general.

blog.testautomationfx.com - TestAutomationFX blog
Test automation framework for .NET developers.